טופס הזמנה


שם החברה:
שם איש קשר:
טלפון במשרד/בבית:
טלפון סלולרי:
פקס:
דוא"ל:

מוצרים:

שם המוצר:
כמות:
ממוסגר:
מגנטי:
שם המוצר:
כמות:
ממוסגר:
מגנטי:
שם המוצר:
כמות:
ממוסגר:
מגנטי:

כתובת למשלוח המוצרים:

שם הנמען:
רחוב:
מס' בית:
קומה:
מס' דירה:
ת.ד:
ישוב:
מיקוד:

פרטי חשבונית לחיוב:

חשבונית על שם:
ח"פ / ת.ז:

תנאי תשלום

*התשלום במועד ההזמנה
* תשלום בשיק או העברה בנקאית בלבד (לא מכבדים כרטיסי אשראי)

כתובת למשלוח חשבונית:

אותה כתובת כמו הכתובת למשלוח
כתובת למשלוח חשבונית:
שם הנמען:
רחוב:
מס' בית:
מס' דירה:
ת.ד:
ישוב:
מיקוד:

הערות: